perjantai 28. huhtikuuta 2017

Kiitos kaikille. Pitkä työ tuotti tulosta ja minut valittiin Muuramen kunnanvaltuustoon 101 äänellä, joka on huikean hyvä äänimäärä. Muuramen Vihreät saivat läpi kolme ehdokasta. Kiitos vielä kerran. Valtuustokausi alkaa 1.6.2017.http://www.muurame.fi/keskusvaalilautakunnan-vahvistamat-muuramen-kunnan-valtuutetut-1

torstai 16. helmikuuta 2017

Kuntalaisaloite 01/2017

Aloitteen nimi: Kuntalaisaloitesivun lisääminen Muuramen kunnan uusille sivuille.
Kuntalaisaloitteita säätelevä laki 1995 28 § kertoo
"Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet".

Ehdotan, että Muuramen kunnan sivuille lisätään sivu, jossa on kuntalaisaloitteesta kertova teksti ja tarvittavat lomakkeentäyttölaatikot. Tämän sivun avulla kuntalainen voi lähettää kuntalaisaloitteen kuntaan.

Nykyinen käytäntö
Sivuilla on palaute-lomake (joka ei ole aloite).
Sivuilta puuttuu kuntalaisaloite-sivu joka kertoo tästä oikeudesta ja siihen liittyvä tiedotus. Lisäksi tarvitaan sähköpostilinkki ja painonappi joka ohjaa viestin oikeaan osoitteeseen.
Vanhoilla Muuramen sivuilla tämä oli mutta uusilla sivuilla ei.

Muutoksen edut
Muuramen kunta täyttää Kuntalain 1995 28 § edellytykset.

Tästä on myös lähetetty suoraa viestiä kunnan virkamiehille.

Kuntalaisaloite 2/2017


Aloitteen nimi: Muuramen kunnan sivuille takaisin asiakirjoja
Muuramen kunnan uusilla sivuilla on esillä vain vähäinen määrä vanhempia asiakirjoja. Niiden palauttaminen lienee nopeaa ja helppoa. Aloitteena esitän, että:
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat olisivat netissä 1.1.2014 alkaen
Tilinpäätös ja talousarvio v. 2012 alkaen
Strategiat ja suunnitelmat noin v. 2006 alkaen. Osa strategioista on hyvin pitkälle aikajänteelle kirjoitettuja, joten niiden kehitystä ja toteutusta on mielenkiintoista seurata.
Asiakirjat voivat toimia myös kunnanvaltuutettujen ja aktiivisten kansalaisten tietopankkina varhemmilta vuosilta.

Nykyinen käytäntö
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat netissä 1.1.2017 alkaen
Tilinpäätös on esillä 2014 alkaen
Talousarvio 2015 alkaen
Strategiat ja suunnitelmat esillä hyvin puutteellisesti.
Muutoksen edut
Kunnan asiasta kiinnostuneille vastuullisille, aktiivisille ja osallistuville kuntalaisille tarvitaan tietoa myös aikaisemmilta vuosilta.

Muu


Käyty läpi Muuramen kunnan sivut ja tiedotettu niistä löytyvistä korjauskohteista asianomaisille virkamiehille.

tiistai 7. helmikuuta 2017

Kuntalaisaloitteiden käsittely 2016

Kuntalaisaloitteiden käsittely 2016

Palautus

Kerättävät kuusi kuntalaisaloitetta palautettiin Muuramen kunnalle 23.8.2016.

Aloitteet saivat seuraavasti kannatusilmoituksia:
  • Kirjasto takaisin Kinkomaalle  311 kpl (2 % raja ylittyy)
  • Muuramen liittyminen Kuntalaisaloite-palveluun 115 kpl
  • Paikallisliikenteen linja 16 palauttaminen käymään Kinkomaan sairaalalla (Vitapolis) 161 kpl (2 % raja ylittyy)
  • Paikallisliikenteen linja 21 palauttaminen käymäään Kinkomaan sairaalalla (Vitapolis) 127 kpl
  • Kinkovuorentien (6090) ja Muuramentien risteykseen tulisi rakentaa liikenneympyrä 238 kpl (2 % raja ylittyy)
  • Kinkovuorentielle (6090) tulisi rakentaa keveyen liikenteen väylä 401 kpl (2 ja 5 % raja ylittyy, käsiteltu valtuustoaloitteena
Yhteensä allekirjoitettuja kannatusilmoituksia oli 1353 kpl.


Projekti

Olen erittäin kiitollinen aloitteiden saamasta myönteisestä vastaanotosta Muuramen kuntalaisilta. Aloitteenkerääjänä olin minä ja lisäksi Muuramen kunnan kirjastolla oli keräyspiste. Mikäli kerääjiä olisi ollut enemmänkin, olisi suurempikin kannatusilmoitusten allekirjoittajien määrä ollut helposti saavutettavissa. Erityisesti Kinkovuorentien kevyenliikenteenväylä, joka yhdistäisi Muuramen ja Jyväskylän Säynätsalon kevyenliikenteenväylät sai sydämellisen vastaanoton. Myös Säynätsalolaiset olisivat halunneet osallistua. Kinkovuorentien puuttuva kevyenliikenteenpätkä on vaarallinen ja kapea. Kevyenliikenteenväylä mahdollistaisi sekä Kinkomaalaisten että Säynätsalolaisten paremman ja turvallisemman liikkumisen Muurameen päin. Asian tärkeysaste on noussut tänä vuonna kun Muuramen kauppakeskuksen uudet marketit avattiin. Parempia liikenneyhteyksiä tarvitaan kasvaneen kiinnostuksen ja liikenteen mukana.
Oman arvioni mukaan noin yhdeksänkymmentä prosenttia tapaamistani äänestysikäisistä Muuramen kuntalaisista tuki ainakin yhtä aloitetta. Kiitos tästä, se on huikea luku. Muurameen liitetään aina käsite Muuramen henki. Koen löytäneeni sen nyt Muuramelaisten sydämistä. Minulla on ollut ilo toimia viestinviejänä kunnan suuntaan. Runollisesti ilmaisten asian "löysin Muuramen hengen muuramelaisten sydämistä. Kiitos tästä projektista.


Kunnanhallituksen kokous 12.12.2016

Muuramen liittyminen Kuntalaisaloite-palveluun


Vastine "Kunnanhallitus selvittää edelleen palvelun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia ja tekee sen pohjalta päätöksen palvelun käyttöönottamisesta".
19.12.2016 kunnalle on toimitettu (Pauliina Takala ja Sami Niemi) laskelma kustannuksista, jotka ovat 0 e kuntalaisaloitepalvelun päässä ja pari tuntia työtä Muuramen kunnan puolella.
Tämän jälkeen asia ei ole ollut esillä Kunnanhallituksen kokouksessa ja odottaa päätöstä.

Kunnanvaltuuston kokous 19.12.2016

Kunnanvaltuustossa käsiteltiin kahdeksan aloitetta, jotka olivat kaikki minun tekemiäni.


Kirjasto takaisin Kinkomaalle

Aloitetta ei käsitelty.

Paikallisliikenteen linja-autoihin gps-paikannin ja tieto nettiin sovelluksen käyttöön

(Aloite lähetetty sekä Joukkoliikennejaostolle että Muuramen kunnalle).
Vastine: "Aloitteen mukaiset toimenpiteet ovat työn alla".
Jyväskylän liikenteen mukaan tämän pitäisi tulla koekäyttöön vuoden 2017 aikana
Keskustelu: Ei keskustelua

Wifi-yhteys paikallisliikenteen linja-autoihin asiakkaiden käyttöön

(Aloite lähetetty sekä Joukkoliikennejaostolle että Muuramen kunnalle)
Vastine; "Asiaa selvitellään joukkoliikenneviranomaisen puolella".
Joukkoliikennejaoston vastine "Ei tarvetta".
Keskustelu: Ei keskustelua

Pyöräparkki ja opastetaulu Kinkomaantien ja parantolan risteyksen linja-autopysäkeille

Vastine: "Muuramen kunta puoltaa hanketta ja esittää edelleen Keski-Suomen Ely-keskukselle, että linja-autopysäkkien yhteyteen Kinkomaalle kehitettäisiin pyöräparkkia. Muuramen kunta pyrkii edesauttamaan hanketta". "Uuden kaupan kiinteistölle on esitetty infotaulun laittamista. Muuramen kunta pyrkii edesauttamaan asiaa".
Keskustelu: Asiasta käytiin lyhyt keskustelu, jossa valtuutettu toivoi Muuramen aktiivisempaa otetta asiaan koska asia ei ole iso työltään mutta sille on tarvetta. Muuramen kunta halusi edistaa asiaa edelläkuvatulla tavalla.


Paikallisliikenteen linja-autopysäkkien siistiminen/korjaaminen ja vaihtaminen

Vastine: "Tekninen osasto on viime vuonna korjauttanut ja maalauttanut linja-autopysäkkejä Muuramen keskustan alueella,  työ on teetetty Työpajalla. Materiaalikustannuksia on saatu Keski-Suomen Ely-keskukselta, joka hallinnoi Muuramentietä ja Kinkovuorentietä. Tänä vuonna työtä on jatkettu". "Mikäli uudenlaisia pysäkkien näyttötauluja saadaan seudulle, niin niitä pyritään saamaan keskeisille paikoille myös Muuramessa."
Keskustelu: Ei keskustelua

Paikallisliikenteen linja 16 palauttaminen käymään Kinkomaan sairaalalla (Vitapolis)


Vastine: "Alueen kehittymisen ja asukasmäärän kasvun myötä joukkoliikenneyhteyksiä tulee tarkastella myöhemmin uudestaan". Vastine kokouksessa " Muurame voi käyttää vaikutusvaltaansa jos Vitapoliksen liiketoiminta kehittyy".
Keskustelu: Ei keskustelua.

Paikallisliikenteen linja 21 palauttaminen käymäään Kinkomaan sairaalalla (Vitapolis)


Vastine: "Alueen kehittymisen ja asukasmäärän kasvun myötä joukkoliikenneyhteyksiä tulee tarkastella myöhemmin uudestaan.
Keskustelu: Valtuutettu Teea Kortetmäki esitti kysymyksen voitaisiinko linja-auto 21 saada käymään tarvittaessa Kinkomaan sairaalalla. Tätä ei pidetty mahdollisena.

Kinkovuorentien (6090) ja Muuramentien risteykseen tulisi rakentaa liikenneympyrä


Vastine "Kinkovuorentien  ja Muuramentien risteykseen on suunniteltu liikenneympyrä. Molemmat tiet ovat Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimia. Maksimijonot Kinkovuorentiellä ovat vielä hetkellisiä. Investointimäärärahojen puitteissa kunta pyrkii edesauttamaan asiaa."
Keskustelu: Ei keskustelua


Kinkovuorentielle (6090) tulisi rakentaa keveyen liikenteen väylä


Vastine: Suurin osa toteutumattomasta väylästä sijoittuu Jyväskylän kaupungin alueelle. Tietä hallinnoi Keski-Suomen Ely-keskus. Muuramen kunta on pyrkinyt ja pyrkii edelleen edesauttamaan hanketta, suurin osa investointivastuusta ei kuitenkaan ole Muuramen kunnalla.
Keskustelu: Ei keskustelua

Omat kommentit aloitteista


Pyöräparkille olisi kysyntää. Käytännössä työ ei ole suuri. Ahvenlammen periltä ja Vitapoliksen takaa matka lähimmälle pysäkille on yli kilometrin. Pyörällä matka-aika lyhenisi mukavasti. Yleensä kesäisin pysäkin takana on vähintään yksi pyörä.

Pysäkkien korjaus
Sotatut ja osittain poltelut pysäkit ovat olleet Kinkomaan keskustaa rumentamassa monia vuosia. Ne eivät antaneet Kinkomaasta mitenkään positiivista kuvaa ohiajaville autoille. Kiitos kahden pysäkin korjaamisesta keskusta-alueella.

Infotaulu
Infotaulut ovat jostain syystä erittäin vähän haluttuja niistä päättävien tahojen puolella. Tällä hetkellähän Vitapoliksen alue jää pahasti varjoon muun muassa linja-autovuorojen lopettamisen myötä, joka haittaa alueen kehittämistä.

Kevyenliikenteenväylä
Kinkovuorentien puuttuva kevyenliikenteenväylä on on hiertänyt minua jo noin kaksikymmentä vuotta. Tie on vaarallinen sekä pyöräilijöille että autoilijoille. Monien Muuramelaisten ja Säynätsalolaisten kanssa käymieni keskuteslujen kuten myös tämän aloitteen ja Muuramen kunnan kevyen liikenteen tuloksena kevyen liikenteen väylälle olisi todella tarvetta.
Kesällä kävin pyörällä ruokala Salossa ja tutkin kahvinjuonnin ohessa paksua kirjaa Säynätsalon historiasta. Säynätsalon tehdas on ollut merkittävä työllistäjä Muuramelaisille (ja tuonut tietysti myös vaurautta Muuramelle asukkaiden verojen muodossa) mutta kulkuyhteyksien rakentaminen on ollut hitaampaa. Yhteys mantereeseen saatiin jo vuonna 1930-luvun alkupuolella mutta Säynätsalon ja Muuramen välinen tie valmistui vasta vuonna 1981. Koko tämän ajan Muuramelaiset kulkivat töihin joko soutaen tai pientä polkua myöten jalan ja myöhemmin autolla Kinkomaan kautta.  Ihmettelin miten ihmiset ovat hyväksyneet tämän arkielämän vaikeutuksen vuosikymmeniä.  Nyt ihmettelen samaa, tällä menolla kevyenliikenteen väylän odotus jatkuu vielä vuosia ja vuosikymmeniä. Uuden kauppakeskuksen myötä Kinkomaalaisten ja Säynätsalolaisten ostokäyttäytyminen voisi kuitenkin muuttua. Nykyään Muuramen liikkeet tarjoavat lähes kaiken tarvittavan ja olen itse vaihtanut ostokäyttäytymistäni noin 90 prosenttisesti Muuramen liikkeiden suuntaan. Laajempana ilmiönä tällä on vaikutusta. Kinkomaan 1300 ja Säynätsalon 3300 asukasta muodostavat mahtavan ostopotentiaalin.

Linja-autoalueiden muuttamisen jälkeen Muuramesta tuli halvempi yhden vyöhykkeen sisäinen matka sekä säynätsalolaisille että Kinkomaalaisille. Kevyen liikenteen väylällä on osin samoja vaikutuksia ja laajentaisi erityisesti pyöräilevien Säynätsalolaisten ostosmahdollisuuksia. Myös Muuramen liikkuva koulu ja Liikkuva Muurame ohjelmien hengessä kevyenliikenteenväylä olisi hyvä.

tiistai 31. tammikuuta 2017

Kuntalaisaloitteet 2016 tammi-huhtikuuNämä kuntalaisaloitteet on tehty ja lähetetty ennen tässä blogissa jo julkaistujen kuuden keräysaloitteen tekoa.
Paikallisliikenteen linja-autoihin gps-paikannin ja tieto nettiin sovelluksen käyttöön
 


Aloite:
Ehdotan kuntalaisaloitteena seuraavaa

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen busseihin olisi hyvä laittaa paikannin, joka lähettää reaaliaikaista tietoa asemastaan. Netistä on esimerkiksi saatavilla Nysse-sovellus (Android ja Windows phone), jota käytetään tällä hetkellä neljässä kaupungissa, Tampere, Helsinki, Oulu ja Jyväskylä. Kaikissa muissa kaupungeissa sovellus tarjoaa myös livedataa linja-autojen liikkeistä. Jyväskylän seudun joukkoliikenne tarjoaa jo aikataulut open datana. Näiden lisäksi kaupunkilaisten palvelujen parantamiseksi ja joukkoliikenteen suosion kasvattamiseksi olisi hyvä tarjota myös tarkempi reaaliaikainen tieto linja-auton liikkeistä.

Nykyinen virallinen käytäntö:
Tietoja on saatavilla netistä kiinteinä aikatauluina ja niiden paperisina versioina.

Vaihtoehtoinen parempi käytäntö
Nysse-sovelluksella  voidaan saada arvioitua tietoa matkan välillä olevasta pysäkistä myös Jyvässeudulla mutta sovellus ei kerro tarkempaa tietoa linja-autojen reaaliaikaisesta kulusta. Sovelluksen heikkona puolena on se, että vieraalla alueella liikuttaessa bussin tulon arviointi  on tästä huolimatta haastavaa.

Muutoksen edut:
Asiakas pystyisi paremmin hahmottamaan missä linja-auto on tällä hetkellä ja onko se aikataulussaan. Esimerkiksi talvella yli miinus kymmenen asteen pakkasella sitä mieluummin odottaisi aamulla kotona lämpimässä kylmän pysäkin sijaan.

Muutos kannustaisi Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan asukkaita yhä enemmän vaihtamaan joukkoliikenteeseen myös työmatkaliikenteessä.

Tämä aloite on lähetetty sekä Jyväskylään joukkoliikennejaostolle, että Muuramen kunnalle.

Vastine 19.12.2016:
Muurame: Aloitteen mukaiset toimenpiteet ovat työnalla.

Yleinen tieto:
Jyväskylän joukkoliikenteellä on suunnitteilla ottaa aluksi koekäyttöön tämänkaltainen järjestelmä vuoden 2017 aikana.


Pyöräparkki 2x ja opastetaulu Kinkomaantien parantolantien risteyksen linja-autopysäkeille
 


Aloite:
Ehdotan aloitteena seuraavaa:
Kinkomaan keskustassa Kinkomaantien Parantolantietä lähimmille linja-autopysäkeille olisi hyvä tehdä 1-2 levikettä linja-autopysäkkien viereen, joihin perustettaisiin pyöräparkki 1-2 kpl (mielummin kaksi).
Toiseen (lähempänä Parantolantietä olevaan) levikkeeseen olisi hyvä laittaa opastetaulu, joka kertoisi alueesta olennaista tietoa ja mainostaisi alueen palveluja.

Nykyinen käytäntö:
Pyöräparkkia ja opastetaulua ei ole

Muutoksen edut:
Kun 1.6.2016 julkinen linja-autoliikenne lakkaa käymästä Kinkomaan sairaalan pysäkillä matka pysäkille muuttuu monelle pitkäksi. Jo tällä hetkellä Ahvenlammen asuntoalueen perukoilla pysäkille on matkaa yli kilometri. Sama tapahtuu 1.6.2016 myös Päijänteen rantaan rakentuvalle Vitapoliksen alueen uudelle omakotialueelle. Molemmilla puolilla on kouluikäisiä lapsia tai vanhempia opiskelijoita. Kinkomaa on Muuramen nopeimmin kasvava taajama, joten lienee oletettavaa että lapsia, opiskelijoita, autottomia, vanhuksia ja muita julkisen liikenteen käyttäjiä tulee olemaan jatkuvasti kasvava määrä.

Pyöräparkki mahdollistaisi julkisen liikenteen paremman saavutettavuuden. Julkisen liikenteen käyttäjä voisi aamulla pysäköidä pyörän, kävelyavun tai raskaan tavaran kantoavusteen, jota voisi käyttää palatessaan takaisin. Kauppa avataan vasta syksyllä ja useat joutuvat käymään kaupassa ja kantamaan tavarat kotiin, jonne voi olla matkaa kilometri. Kauppa on tervetullut lisä Kinkomaalle mutta ei silti pystyne tarjoamaan sitä tavaravalikoimaa mitä Jyväskylän tai Muuramen kauppakeskukset voivat tarjota.

Tälläkin hetkellä Kinkomaan ja  Vitapoliksen alueen palvelut voisivat olla tunnetumpia ja paremmin markkinoituja. Tilanne vaikeutuu edelleen kun 1.6.2016 julkisen liikenteen vuorot eivät enää kulje Kinkomaan Sairaalan (Vitapoliksen) pysäkille, yritykset joutuvat pussinperälle, jonne poikkeavat ja jonka tietävät ainoastaan alueen asukkaat. Tämän välttämiseksi ja Kinkomaan palvelujen ja nähtävyyksien markkinoimiseksi Kinkomaan keskustan Parantolatietä lähimmälle linja-autopysäkin levikkeelle olisi hyvä pystyttää opastetaulu. Siinä olisi seuraavaa:
Opasteet:
Missä sijaitsevat kolme alueella olevaa vanhusten palvelukotia ja etäisyys niihin (Vitapoliksen alueella), tätä tietoa tarvitseva 150 palvelukodin asukkaan omaiset ja tuttavat
Kinkomaan alueen nähtävyydet:
Vitapoliksen rantaraitti ja Lemmenniemi, lisäksi Kinkomaan Sairaalan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
Kinkomaan palvelut:
Vitapoliksen Frisbeegolf-rata
Vitapoliksen Tenavat-lasten päiväkoti
Vitapoliksen lounasruokala ja muut Vitapoliksen alueen palvelut
Vitapoliksen kesäkahvila

Vastine 19.12.2016
Kinkomaantie on valtion hallinnoima tie. Muuramen kunta puoltaa hanketta ja esittää edelleen Keski-Suomen ELY-keskukselle, että linja-autopysäkkien yhteyteen Kinkomaalla kehitettäisiin pyöräparkkia. Muuramen kunta pyrkii edesauttamaan hanketta.


Paikallisliikenteen linja-autopysäkkien siistiminen/korjaaminen ja vaihtaminen
 


Aloite
Ehdotan aloitteena seuraavaa:
Linkkiuutisten (kevät 2016) mukaan autoihin ja pysäkeille asennetaan lähitulevaisuudessa infonäyttöjä. Jyseli2025-raportin mukaan" bussipysäkit ovat bussiliikenteen näkyvä ja pysyvä tunnusmerkki". Myös Muuramen palvelustrategia vuodelta 2011 kertoo, että "Pysäkkien ulkoasua siistitään ja mahdollisesti hankitaan näyttötaulu(ja) Muuramen keskeisimmille pysäkeille".
Ehdotan että Muuramen kunnan paikallisliikenteen linja-autopysäkkien kunto tarkistetaan tämän kesän 2016 aikana ja korjataan puutteet. Työlle ei näytä määrätyn vakituista tekijää, joten sen voisi teettää esimerkiksi työllistymistä edistävänä palveluna paikallisilla työttömillä.

Ehdotan samalla että Muuramen keskustan pysäkit ja Kinkomaan keskustan kaksi linja-autopysäkkiä korvataan uusilla kovamuovisilla läpinäkyvillä pysäkeillä. Näitä on käytössä esimerkiksi Säynätsalossa ulkonäkökriittisimmissä kohteissa.

Nykyinen käytäntö:
Pysäkkien kunto on hyvin vaihteleva ja joillain seuduilla niitä ei ole kunnostettu vuosiin. Esimerkiksi Kinkomaan keskustan molemmat pysäkkikatokset viestivät jatkuvasti vilkkaasti liikennöidyn tien käyttäjille aivan toista kuvaa mitä 1300 asukkaan Muuramen kunnan nopeimmin kasvavan taajaman tulisi. Ne ovat maalattuja erilaisin graffitein ja toista niistä on vähän poltettukin. Pysäkeistä saa erityisesti Kinkomaalla suttuisen kuvan koko alueesta mikä ei voine olla Muuramen kunnan tahtotila.

Muutoksen edut:
Valmistautua lähitulevaisuudessa tuleviin infonäytöllisiin bussipysäkkeihin.
Lisätä Muuramen keskustan ja Kinkomaan keskustan laatuvaikutelmaa, parantaa asukasmukavuutta ja samalla viestittää vierailijoille alueen elinvoimaisuudesta ja hyvästä elintasosta.Vastine 19.12.2016 (tiivistelmä):
Tekninen osasto on korjauttanut ja maalauttanut linja-autopysäkkejä Muuramessa, työ teetetty työpajalla. Pysäkkien kokonaan uusimiseen ei ole varaa. Mikäli uudenlaisia pysäkkien näyttötauluja saadaan seudulle, niin niitä pyritään saamaan keskeisille paikoille myös Muuramessa.

Arkielämän tieto:
Aloitteessa mainitut kaksi Kinkomaan pysäkkiä on korjattu. Kiitos :)


maanantai 30. tammikuuta 2017

Kuntalaisaloitteet 2015

Oheiset kolme aloitetta olen lähettänyt Muuramen kunnan aloitepalveluun vuonna 2015 maalis-huhtikuussa.


1. Kuntalaisaloite.fi käyttöönotto

Aloite
Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön ylläpitämä aloitteentekokanava kunnille ja sen asukkaille. Sen käyttö on maksutonta sekä kunnille että käyttäjille. Tällä hetkellä noin puolet kunnista on ottanut aloitekanavan käyttöönsä.
Ehdotan, että Muuramen kunta siirtyisi käyttämään Kuntalaisaloite.fi sivuston kuntalaisaloitekanavaa.

Nykyinen käytäntö
Tehdään Muuramen kunnan sivuilla olevalla kuntalaisaloite-sivulla

Muutoksen edut
Palvelu on ensinnäkin paljon helppokäyttöisempi ja nykyaikaisempi. Siinä on enemmän ominaisuuksia kuin nykyisessä mallissa.
Tärkeänä etuna pidän organisaation oppimisen osuutta. Jos aloitteet olisivat verkossa, niitä voisi selata. Tällöin päällekkäisiltä aloitteilta voitaisiin välttyä. Tällä hetkellä aikaisempien aloitteiden selaaminen täytyy tehdä kokouspöytäkirjojen kautta.
Toiseksi aikaisempia aloitteita voisitaisiin edelleen käyttää uusien entistä parempien jatkoaloitteiden tekoon.

Vastine:
Ei ole koskaan annettu vastausta Kuntalain 1995 28 § mukaisesti.
En löytänyt näiden käsittelystä tietoja vanhalta Muurame-sivustolta.
Asiasta on mainittu myös sähköpostikeskustelussa 26.8.2016, jonka sai kuusi Muuramen kunnan hallituksen tai valtuuston puheenjohtajaa tällä sanamuodolla
"Koska keskusteluyhteys on nyt auennut olisin kiinnostunut tarkoittaako tämä myös Muuramen kunnan täsmentyvää kulttuuria aloitteita kohtaan. Haluaisin tuoda esiin sen, että olen tehnyt Muuramen kunnalle aloitteita aloitejärjestelmän kautta v. 2015 ja 2016,  joihin en ole saanut vastausta kuntalain 28 § pykälän mukaisesti. Nopealla etsimisellä en pystynyt löytämään asioideni tiedoksiantoa myöskään tämän vuoden pöytäkirjoista. Kenties maininta niistä siellä on, mutta kuntalaisaloitepalvelun käyttöönotto tekisi tästä niin paljon enemmän nykypäivää. Voinko luottaa siihen että saan tulevaisuudessa tarvittavan vastineen myös aloitepalvelun kautta lähetettyihin aloitteisiin, joko kirjallisen vastineen tai valtuustokäsittelyn? Jyväskylä vastaa minulle sujuvasti vaikka olen ainoastaan palvelun käyttäjä, en asukas."
Tämä ei ole johtanut asian etenemiseen.


2. Työllistetään tiedotussihteeri hallinto-osastolle

Aloite
Teen aloitteen siitä, että Muuramen kunnan hallinto-osastolle otetaan työllistetty tiedotussihteeri, joka voisi osaltaan helpottaa Tiina Riuttasen työtaakkaa. Toiseksi tiedotussihteeri voisi keskittyä Muuramen kunnan sosiaalisen median palveluiden kehittämiseen ja palveluissa tiedottamiseen.

Nykyinen käytäntö
Tiina Riuttanen hoitaa ansiokkaasti Muuramelainen-lehden teon ja kunnan tiedotuksen. Nopean teknologisen kehityksen mukana työhön on kuitenkin tullut uusia kokonaisuuksia, joita työn alkuperäisessä määrittelyssä ei ehkä ole otettu mukaan, joka tekee työalueesta varsin laajan.

Muutoksen edut
Laajentaisi Muuramen kunnan viestimistä perinteisesti ja sosiaalisessa mediassa.
Mahdollistaisi sosiaalisen median laajemman hyväksikäytön Muuramen tiedotuksessa ja vaikuttamisessa.
Laajentaisi Muuramen kunnan viestimistä perinteisesti ja sosiaalisessa mediassa.
Mahdollistaisi sosiaalisen median laajemman hyväksikäytön Muuramen tiedotuksessa ja vaikuttamisessa. Mahdollistaisi ehkä myös muun henkilöstön sosiaalisen median koulutuksen.

Vastine:
Ei ole koskaan annettu vastausta Kuntalain 1995 28 § mukaisesti.
En löytänyt näiden käsittelystä tietoja vanhalta Muurame-sivustolta.
Asiasta on mainittu myös sähköpostikeskustelussa 26.8.2016, jonka sai kuusi Muuramen kunnan hallituksen tai valtuuston puheenjohtajaa tällä sanamuodolla
"Koska keskusteluyhteys on nyt auennut olisin kiinnostunut tarkoittaako tämä myös Muuramen kunnan täsmentyvää kulttuuria aloitteita kohtaan. Haluaisin tuoda esiin sen, että olen tehnyt Muuramen kunnalle aloitteita aloitejärjestelmän kautta v. 2015 ja 2016,  joihin en ole saanut vastausta kuntalain 28 § pykälän mukaisesti. Nopealla etsimisellä en pystynyt löytämään asioideni tiedoksiantoa myöskään tämän vuoden pöytäkirjoista. Kenties maininta niistä siellä on, mutta kuntalaisaloitepalvelun käyttöönotto tekisi tästä niin paljon enemmän nykypäivää. Voinko luottaa siihen että saan tulevaisuudessa tarvittavan vastineen myös aloitepalvelun kautta lähetettyihin aloitteisiin, joko kirjallisen vastineen tai valtuustokäsittelyn? Jyväskylä vastaa minulle sujuvasti vaikka olen ainoastaan palvelun käyttäjä, en asukas."
Tämä ei ole johtanut asian etenemiseen.


3. Entinen työntekijä voi saada Linkedin-muotoisen työtodistuksen

Aloite
Teen aloitteen että Muuramen kunnan työntekijä voi siinä tilanteessa kun perinteinen työtodistus joko laajana tai suppeana kirjoitetaan saada perinteisen paperimuotoisen todistuksen lisäksi Linkedin-muotoisen todistuksen pyydettäessä.
Mikäli lähiesimies ei ole LinkedIn-palvelussa, todistuksen plussat tai kirjallisen arvion kirjaa valittu kunnan edustaja.

Nykyinen käytäntö
Ei voi saada, edes erikseen kysyttäessä.

Muutoksen edut
Perinteinen laaja työtodistus on hyvä mutta ei enään nykyaikaa.
LinkedIn muotoinen työtodistus on nykyaikainen, helppo. Se tarjoaa lisäksi: Muuramen kunnan lisääntyneen näkyväisyyden LinkedIn-palvelussa, viestittää osaltaan Muuramen kunnasta nykyaikaisena kuntana, lisää työntekijän hyvää mieltä ja kenties parantaa mahdollisuuksia uuden työpaikan etsimiseen.

Vastine:
Ei ole koskaan annettu vastausta Kuntalain 1995 28 § mukaisesti.
En löytänyt näiden käsittelystä tietoja vanhalta Muurame-sivustolta.
Asiasta on mainittu myös sähköpostikeskustelussa 26.8.2016, jonka sai kuusi Muuramen kunnan hallituksen tai valtuuston puheenjohtajaa tällä sanamuodolla
"Koska keskusteluyhteys on nyt auennut olisin kiinnostunut tarkoittaako tämä myös Muuramen kunnan täsmentyvää kulttuuria aloitteita kohtaan. Haluaisin tuoda esiin sen, että olen tehnyt Muuramen kunnalle aloitteita aloitejärjestelmän kautta v. 2015 ja 2016,  joihin en ole saanut vastausta kuntalain 28 § pykälän mukaisesti. Nopealla etsimisellä en pystynyt löytämään asioideni tiedoksiantoa myöskään tämän vuoden pöytäkirjoista. Kenties maininta niistä siellä on, mutta kuntalaisaloitepalvelun käyttöönotto tekisi tästä niin paljon enemmän nykypäivää. Voinko luottaa siihen että saan tulevaisuudessa tarvittavan vastineen myös aloitepalvelun kautta lähetettyihin aloitteisiin, joko kirjallisen vastineen tai valtuustokäsittelyn? Jyväskylä vastaa minulle sujuvasti vaikka olen ainoastaan palvelun käyttäjä, en asukas."
Tämä ei ole johtanut asian etenemiseen.